Thiên Long Sinh Tử - Bang Hội Đại Chiến
TLBB Sinh Tử - Anh Hào Hội Tụ
1 2 3 4
BXH Sinh Tử
 
#
Nhân vật
cs
M.P
1
#ef12345#Y#bGi V Tnh
180
Võ Đang
2
nCoV
139
Võ Đang
3
ChyPk
121
Võ Đang
4
#cFF0000#bVn Hin
99
Thiên Long
5
#b#g0f0ff0M Thin H
81
Nga My
6
Myna
73
Nga My
7
six
71
Tiêu Dao
8
TiuAnh
64
Thiên Long
9
#ef12345#YC еc Cu Bi
64
Thiên Long
10
Lng
63
Nga My
Cập nhật lúc 23h hàng ngày.
--}}
TLBB Private