Thiên Long Sinh Tử - Bang Hội Đại Chiến
TLBB Sinh Tử - Anh Hào Hội Tụ
1 2 3 4
BXH Sinh Tử
 
#
Nhân vật
cs
M.P
1
StarQuc
53
Võ Đang
2
Lng
35
Thiên Long
3
TuytzN
27
Nga My
4
60B7
26
Võ Đang
5
Nng
25
Nga My
6
QL20
22
Võ Đang
7
StarNo1
18
Thiên Long
8
BCtH
18
Tiêu Dao
9
TiuCt
17
Thiên Long
10
TimEm
14
Võ Đang
Cập nhật lúc 23h hàng ngày.
--}}
TLBB Private